LÖRDAGEN DEN 6 OKTOBER 2012

Nu har vi stängt anmälningen för vår mopedträff och vi blev till slut 33 team. En trevlig dag med mycket mopedåka och mopedbankett väntar alla mopedister.

OBS detta är ingen tävling, all körning sker på egen risk. Anmäler man sig till denna träff är man fullt medveten om detta.

Vi ska senast onsdag tala om för cateringfirman det totala antalet ätande människor som kommer. Vi vill därför att ni ska betala in anmälningsavgiften på en gång, asap, nu direkt för att konfirmera att ni kommer. Eftersom vi blir så många orkar vi inte med några specialgrejer med något team då det gäller betalning, det vill säga, betala in på nedan angivet konto. OBS i meddelanderutan skriver ni ert teamnamn så att vi vet vem som betalat. När ni betalat, maila och meddela detta till adressen mikaela@otlas.se.

Har ni inte betalat tar vi detta som att ni inte kommer och beställer därför ingen mat till er. DVS betala eller stanna hemma. Detta gäller alla, även mina närmaste vänner som förväntar sig någon form av särbehandling.

Vi har ändrat lite i tidschemat och följande tidschema gäller.

Tidschema.

08,00 -10,00 Besiktning & anmälan
10,00 genomgång
11,00 Start på Lemans vis dvs springstart
13,00 Mopedbromsningen börjar och pågår löpande fram till att vi tröttnar. Classe från Boda kommer med sin rullande landsväg

Beroende på när sista paret går i mål så kommer vissa manöverprov att genomföras på eftermiddagen men rikttiden är satt till ca 15,00

15,00 manöverprov
18,00 Käk från Viggens Catering samt mopedbankett och prisutdelning å moppemusik till sena natta.

All annan info om körväg, förfarande mm meddelas 1 timme innan start.

Startagvift 600:- / team
Vi höjde avgiften lite för att kunna höja standarden på maten, få hit en bromsbänk och sedermera också kunna dela ut lite pokaler. Hoppas ingen grinar för detta.


Ta med kontanter eller kort för ett hamburgerinköp i Venjan. Man måste ha ett kvitto med sig från denna vackra by som bevis att man varit där och vänt med mopeden. Hamburgaren duger också som lunch åt dig.

Alkohol tar man med sig om man gillar sånt. Alkoholförtäring är mer ett krav än en möjlighet på kvällen.

All körning, parkering, samt starten görs på planen bakom ladan dvs där Tidningsförlaget Otlas AB har sin entré. Alltså inte inne på gården hos Friström. Snälla respektera detta.

OBS vi kollar bromsar och lysen innan avfärd. Kom ihåg att ta en försäkring. Kom också ihåg att en moped bara får gå 30 km/h eller så

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar